Schrijf je in voor de musicalcursus van Musical'sCool!

Gegevens Cursist

Vul de gegevens in van de cursist

Gegevens wettelijk vertegenwoordiger

Vul de gegevens in van de wettelijk vertegenwoordiger

Cursus en betaling

Bij inschrijving en na plaatsing verplicht u zich tot het voldoen van het cursusgeld. 

Het cursusgeld dient na ontvangst van de factuur binnen de daarop gestelde termijn te worden voldaan. 

Lees de inschrijfvoorwaarden

Ik geef toestemming aan Musical'sCool! om foto- en/of filmmateriaal met de beeltenis van cursist/deelnemer, in opdracht van Musical'sCool! gemaakt gedurende de looptijd van de cursus, zonder aanvullende toestemming en/of vergoeding, te bewerken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in media, waaronder website, social media en gedrukte media, voor de duur tot 10 jaar na beëindiging deelname en alleen in verband met activiteiten van Musical'sCool!.
Lees de Privacyerklaring

Akkoordverklaring

captcha
Powered by BreezingForms

Musical'sCool! Leslocatie Cultuurbank Best | Raadhuisplein 30, 5683 EA Best | 06 57009546

Wist je dat....

de inschrijving pas van kracht wordt als de cursist ná de eerste les doorgaat.
Door in te schrijven kunnen wij aan de hand van de gegevens kijken in welke groep de cursist het beste past.
 

Mocht u problemen ondervinden met het invullen en/of het verzenden van het digitale inschrijfformulier kunt u contact met ons opnemen:
06 5700 9546 of stuur een bericht naar: amy@musicalscool.nl