Musical’sCool! Voor iedereen die van zingen, dansen en acteren houdt!

Bij Musical’sCool! kun je deze vaardigheden verder ontwikkelen. De cursus start enkele weken na de zomervakantie en wordt door alle
cursisten met op maat gemaakte productie afgesloten in het theater.

De eerste les is een kennismakingsles, de inschrijving wordt pas definitief als de cursist besluit door te gaan.
Nog vragen? Stuur ons een bericht via het contactformulier.

Let op!
Wil je volgend seizoen deelnemen aan de Vakklas? De minimumleeftijd hiervoor is veertien jaar en je moet al over voldoende
basisvaardigheden op het gebied van dans, zang en spel beschikken. Om in de Vakklas te komen moet je auditie doen.

Schrijf je hier in voor een van onze groepen

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Ik schrijf in voor cursusjaar 2024/2025:
De inschrijving wordt pas van kracht als de cursist ná de eerste les doorgaat. Door in te schrijven kunnen wij aan de hand van de gegevens kijken in welke groep de cursist het beste past.
Bij inschrijving en na plaatsing verplicht u zich tot het voldoen van het cursusgeld. Het cursusgeld dient na ontvangst van de factuur binnen de daarop gestelde termijn te worden voldaan.
Gegevens van de cursist
Geboortedatum
Leerjaar
E-mail cursist
Telefoonnummer cursist
Vermeld hier eventuele bijzonderheden
Achternaam van de betaalplichtige
Voorletters van de betaalplichtige
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Telefoonnummer (extra)
E-mail (op dit adres ontvangt u een bevestiging)
E-mail (extra contact indien gewenst)
Akkoordverklaring
Ik heb kennisgenomen van de Privacyverklaring
Ik heb kennisgenomen van de Inschrijfvoorwaarden

Ik geef hiermee toestemming aan Musical'sCool! om foto- en/of filmmateriaal met de beeltenis van cursist/deelnemer, in opdracht van Musical'sCool! gemaakt gedurende de looptijd van de cursus, zonder aanvullende toestemming en/of vergoeding, te bewerken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in media, waaronder website, social media en gedrukte media, voor de duur tot 10 jaar na beëindiging deelname en alleen in verband met activiteiten van Musical'sCool!.

Mocht u problemen ondervinden met het invullen en/of het verzenden van het digitale inschrijfformulier neem dan telefonisch of per mail contact met ons op.