Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Ik schrijf in voor een korte cursus in 2024:
Bij inschrijving en na plaatsing verplicht u zich tot het voldoen van het cursusgeld. Het cursusgeld dient na ontvangst van de factuur binnen de daarop gestelde termijn te worden voldaan. Cursussen gaan door bij voldoende aanmeldingen.
Gegevens van de cursist
Geboortedatum
Leerjaar
E-mail cursist
Telefoonnummer cursist
Vermeld hier eventuele bijzonderheden
Achternaam van de betaalplichtige
Voorletters van de betaalplichtige
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Telefoonnummer (extra)
E-mail (op dit adres ontvangt u een bevestiging)
E-mail (extra contact indien gewenst)
Akkoordverklaring
Ik heb kennisgenomen van de Privacyverklaring
Ik heb kennisgenomen van de Inschrijfvoorwaarden

Ik geef hiermee toestemming aan Musical'sCool! om foto- en/of filmmateriaal met de beeltenis van cursist/deelnemer, in opdracht van Musical'sCool! gemaakt gedurende de looptijd van de cursus, zonder aanvullende toestemming en/of vergoeding, te bewerken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in media, waaronder website, social media en gedrukte media, voor de duur tot 10 jaar na beëindiging deelname en alleen in verband met activiteiten van Musical'sCool!.