Sterren uit het logo

Schrijf je in voor de Vakklas als je na de auditie geselecteerd bent en bericht van ons hebt ontvangen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Ik schrijf in voor de Vakklas:
Bij inschrijving en na plaatsing verplicht u zich tot het voldoen van het cursusgeld. Het cursusgeld dient na ontvangst van de factuur binnen de daarop gestelde termijn te worden voldaan. Lees de inschrijfvoorwaarden
Gegevens van de cursist
Geboortedatum
Leerjaar
E-mail cursist
Telefoonnummer cursist
Vermeld hier eventuele bijzonderheden
Achternaam van de wettelijk vertegenwoordiger
Voorletters van de wettelijk vertegenwoordiger
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Telefoonnummer (extra)
E-mail (op dit adres ontvangt u een bevestiging)
E-mail (extra)
Akkoordverklaring
Ik heb kennisgenomen van de Privacyverklaring
Ik heb kennisgenomen van de Inschrijfvoorwaarden

Ik geef hiermee toestemming aan Musical'sCool! om foto- en/of filmmateriaal met de beeltenis van cursist/deelnemer, in opdracht van Musical'sCool! gemaakt gedurende de looptijd van de cursus, zonder aanvullende toestemming en/of vergoeding, te bewerken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in media, waaronder website, social media en gedrukte media, voor de duur tot 10 jaar na beëindiging deelname en alleen in verband met activiteiten van Musical'sCool!.

Mocht u problemen ondervinden met het invullen en/of het verzenden van het digitale inschrijfformulier neem dan telefonisch of per mail contact met ons op.

Lees onze inschrijfvoorwaarden
[link maken]

Lees onze privacyverklaring
[link maken]